SideTableSingers
 

        Door de Covid-19 maatregelen zijn wij genoodzaakt om onze concerten uit te stellen.

Zodra wij iets kunnen organiseren voor belangstellenden,
met in acht neming van de dan geldende voorschriften,
zullen wij dit bekend maken op deze site.